Regulamin zapisów

  Regulamin zapisów na zajęcia grupowe fitness, TRX oraz Jogę

  Niniejszy regulamin został stworzony dla usprawnienia i uporządkowania zasad uczestnictwa na zajęciach ale przede wszystkim dla komfortu i wygody ćwiczących ponieważ

  Fitness to nie tylko sport to także świetna zabawa oraz duża dawka pozytywnej energii

 1. Wszyscy klubowicze zainteresowani uczestnictwem na zajęciach obowiązani są do wcześniejszych zapisów na wybrane przez siebie zajęcia;
 2. Rezerwacja miejsca na zajęciach może nastąpić drogą telefoniczną, mailową, przez stronę internetową klubu – strefa klienta lub osobiście w klubie;
 3. W przypadku niemożności uczestnictwa w zarezerwowanych przez siebie zajęciach należy odwołać rezerwację najpóźniej 2 godz. przed zajęciami;
 4. W przypadku nieodwołania rezerwacji „wejście” zostanie ściągnięte z karnetu dla posiadaczy karnetów „ na wejścia” zgodnie z aktualnym cennikiem klubu;
 5. Dla posiadaczy karnetów „open” oraz systemów Benefits Systems, Ok Systems, FitProfit nieuzasadnione nieodwołanie rezerwacji na zajęcia przez 3 kolejne razy z rzędu będzie skutkowało brakiem możliwości zapisu;
 6. Minimalna liczba uczestników na zajęciach to – 5 osób w szczególnych przypadkach może być to mniejsza liczba;
 7. W przypadku braku zapisów lub nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników zajęcia co do zasady nie odbywają się – o którym to fakcie klub informuje zapisanych;
 8. Ustala się maksymalną liczbę ćwiczących odrębnie dla każdego typu zajęć;
 9. Osoby zapisane na zajęcia mają pierwszeństwo w ich uczestnictwie przed osobami niezapisanymi;
 10. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zapisanych uczestników na poszczególne typy zajęć – tworzy się listę rezerwową; w przypadku odwołania przez zapisanego uczestnika zarezerwowanego miejsca, uczestnik z listy rezerwowej pierwszy w kolejności wchodzi na jego miejsce – o czym odpowiednio wcześniej jest informowany;
 11. W przypadku osiągnięcia maksymalnej liczby zapisanych uczestników -osoba niezapisana na zajęcia nie wchodzi, chyba że jest po raz pierwszy w klubie.

  Pamiętaj – Jeśli nie odwołasz zarezerwowanego miejsca inna osoba chcąca ćwiczyć traci możliwość uczestnictwa w zajęciach – następnym razem możesz być to Ty.
  Dzięki zapisom wiemy czy zajęcia odbędą się czy też nie :)